Blog

Zonwering in de energieprestatie- berekening

05-07-2024

Zonwering in de energieprestatieberekening.
Bij alle nieuwbouw geldt dat de vergunningsaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Op 1 juli 2024 zijn er een aantal wijzigingen op de NTA 8800-2024 – Gebouwenergieprestatie (EPG) -Bepalingsmethode van kracht. 

De vraag naar passende maatregelen tegen oververhitting van (nieuwbouw) woningen groeit. Het voorkomen van oververhitting van gebouwen kan met passieve of actieve koeling, of een combinatie daarvan. Denk aan het beperken van zontoetreding door de oriëntatie van een gebouw of het toepassen van goede zonwering. In de wijziging per 1 juli 2024 is een aanpassing in de EP-berekeningen opgenomen. Bij basisopnamen voor het EP-label moet nu ook zonwering worden ingevoerd en niet meer alleen bij actieve koeling. Ook de voorwaarden voor de bediening van de zonwering worden aangepast. ‘Van binnenuit bedienbaar’ is niet meer vereist, handbediening of intelligente sturing telt nu ook mee. Zonwering die alleen van buitenaf bedienbaar is, telt voortaan dus ook mee als zonwering.
Omdat het grootste gedeelte van de energiebehoefte van een gebouw wordt bepaald door de warmtebehoefte was het effect van buitenzonwering niet goed zichtbaar in de berekening. Daar komt nu met de nieuwste berekeningsversie verandering in. Bij handmatig (of intelligent gestuurde) buitenzonwering blijft deze in de berekening nu geopend zodra het gebouw een warmtebehoefte heeft. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de gratis zonnewarmte.
Buitenzonwering wordt hiermee een product dat zich heel goed aanpast aan de seizoenen en de warmte-of koude behoefte van bewoners. Dit adaptieve gedrag maakt buitenzonwering een ideaal middel voor het creëren van een goed en gezond binnenklimaat.