Disclaimer

Isoluik Nederland B.V. neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de informatie.

Isoluik Nederland B.V. heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, voor directe of voor indirecte vervolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit, of in verband staand met, het gebruik van dergelijke informatie. Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden van Isoluik Nederland B.V. Zij zullen u op verzoek worden toegezonden.

Het is niet toegestaan om: de vormgeving van www.isoluik.nl, in enige vorm dan ook, te gebruiken voor doeleinden die geen betrekkingen hebben op de bedrijfsactiviteiten van Isoluik Nederland B.V. Het gebruiken en/of kopiëren van het logo, tekeningen en/of fotomateriaal van Isoluik Nederland B.V. is niet toegestaan tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van Isoluik Nederland B.V. is verkregen.